خرید طراحی لوگو دانلود آهنگ فروش فایل تفکر سیستمی آهنگ شاد ویپ چارتر
حذف در پنل کاربری [X]
برگ درخواست انبار

برگ درخواست انبار


مشخصات اصلی


قیمت: 0 تومان

معرفی اجمالی محصول

نقد و بررسی
مشخصات فنی
فیلم محصول
پرسش و پاسخ

نقد و بررسی


مواقعي كه كالا براي استفاده از انبار درخواست مي‌شود، عمليات زير انجام مي‌گيرد:
1- مسئول بخش يا واحد درخواست‌كننده كالا، برگ درخواست جنس از انبار و حواله انبار را در دو نسخه ضخيم سفيد و رنگي نازك تكميل و آن را به انبار ارسال مي‌كند.
2- انباردار در صورت وجود جنس مورد نظر در انبار، قسمتهاي مربوطه در فرم مشترك را در دو نسخه سفيد ضخيم و رنگي نازك تكميل و پس از امضاء به تأييد مسئول بخش اداري و مالي مي‌رساند سپس از تحويل گيرنده در قسمت تحتاني فرم امضاء مي‌گيرد و جنس را به وي تحويل مي‌دهد.
3- انباردار پس از ثبت اطلاعات فرم در كارت انبار، نسخ حواله انبار را به تأييد مسئول بخش يا واحد مصرف‌كننده مي‌رساند. سپس نسخه اول فرم را به حسابداري ارسال و نسخه دوم را بايگاني مي‌كند.
4- حسابداري پس از كنترل نسخه اول فرم از نظر صحت اطلاعات مندرج در فرم و امضاهاي مجاز آن، عمليات مالي لازم را بر اساس اطلاعات مندرج در فرم انجام داده و در آخر آنرا بايگاني مي‌كند.

* واژه‌ها و ستونهاي برگ درخواست جنس از انبار و حواله انبار بشرح زير تكميل مي‌گردد:
- تاريخ درخواست: تاريخ درخواست جنس از انبار
- قسمت مصرف كننده: نام قسمت متقاضي جنس
- شماره: شماره مسلسل برگ درخواست جنس از انبار و حواله انبار
- تاريخ: تاريخ تحويل جنس به قسمت درخواست كننده
- شرح كالا: نام و مشخصات كالاي مورد درخواست
- شماره كالا: شماره‌هايي كه كالا تحت آن در انبار نگهداري مي‌شود.
- واحد كالا: واحد اندازه گيري كالا
- مقدار درخواستي: مقدار كالاي مورد نياز است.
- مقدار واحد: قيمت واحد كالاي تحويلي
- قيمت كل: قيمت كل كالاي تحويلي
ملاحظات: توضيحات ديگر در اين ستون آورده مي‌شود.
در قسمت تحتاني فرم، مسئول قسمت درخواست كننده، تحويل گيرنده، مسئول بخش اداري و مالي مسئول قسمت مصرف كننده محل مربوطه را امضاء مي‌نمايند.


مواقعي كه كالا براي استفاده از انبار درخواست مي‌شود، عمليات زير انجام مي‌گيرد:
1- مسئول بخش يا واحد درخواست‌كننده كالا، برگ درخواست جنس از انبار و حواله انبار را در دو نسخه ضخيم سفيد و رنگي نازك تكميل و آن را به انبار ارسال مي‌كند.
2- انباردار در صورت وجود جنس مورد نظر در انبار، قسمتهاي مربوطه در فرم مشترك را در دو نسخه سفيد ضخيم و رنگي نازك تكميل و پس از امضاء به تأييد مسئول بخش اداري و مالي مي‌رساند سپس از تحويل گيرنده در قسمت تحتاني فرم امضاء مي‌گيرد و جنس را به وي تحويل مي‌دهد.
3- انباردار پس از ثبت اطلاعات فرم در كارت انبار، نسخ حواله انبار را به تأييد مسئول بخش يا واحد مصرف‌كننده مي‌رساند. سپس نسخه اول فرم را به حسابداري ارسال و نسخه دوم را بايگاني مي‌كند.
4- حسابداري پس از كنترل نسخه اول فرم از نظر صحت اطلاعات مندرج در فرم و امضاهاي مجاز آن، عمليات مالي لازم را بر اساس اطلاعات مندرج در فرم انجام داده و در آخر آنرا بايگاني مي‌كند.

* واژه‌ها و ستونهاي برگ درخواست جنس از انبار و حواله انبار بشرح زير تكميل مي‌گردد:
- تاريخ درخواست: تاريخ درخواست جنس از انبار
- قسمت مصرف كننده: نام قسمت متقاضي جنس
- شماره: شماره مسلسل برگ درخواست جنس از انبار و حواله انبار
- تاريخ: تاريخ تحويل جنس به قسمت درخواست كننده
- شرح كالا: نام و مشخصات كالاي مورد درخواست
- شماره كالا: شماره‌هايي كه كالا تحت آن در انبار نگهداري مي‌شود.
- واحد كالا: واحد اندازه گيري كالا
- مقدار درخواستي: مقدار كالاي مورد نياز است.
- مقدار واحد: قيمت واحد كالاي تحويلي
- قيمت كل: قيمت كل كالاي تحويلي
ملاحظات: توضيحات ديگر در اين ستون آورده مي‌شود.
در قسمت تحتاني فرم، مسئول قسمت درخواست كننده، تحويل گيرنده، مسئول بخش اداري و مالي مسئول قسمت مصرف كننده محل مربوطه را امضاء مي‌نمايند.مشخصات فنی


فیلم محصولپرسش و پاسخ


ارسال پرسش جدید

نام :
ایمیل :
متن :
کد امنیتی : ریست تصویر